besök hus

Se Vår Film!

LillaVillan på Youtube

Titta på vår film om att bygga på en ö.

Se den här.

Blogg

 

ROT - en skattereduktion

Det som brukar kallas rotavdrag är en skattereduktion. Det innebär att skatten minskas rakt av, inte att den aktuella summan dras bort från den beskattningsbara inkomsten. Begär du maximal reduktion, det vill säga 50 000 kronor på ett år, minskar din skatt alltså med lika mycket.

ROT-avdraget - Passa på nu innan det är försent!

Den 1 juli 2009 ersattes det gamla skatteavdraget för husarbete av fakturamodellen, som innebär att kunden får skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. Företagen som utför tjänsten ansöker sedan hos Skatteverket. Fördelen är att den som köper hushålls- och ROT-tjänster får skattereduktionen direkt.  Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden, dock max 50 000 kr per person och år. Om man är två delägare till en bostad kan man få en dubbel skattereduktion, d v s  2 x 50 000 kr. 

Det är viktigt att kontrollera att man under året har tillräckligt hög skatt för att täcka hela skattereduktionen. För att kunna utnyttja maximalt husavdrag måste man komma upp i mer än 50 000 kr i slutlig skatt under året. För det krävs det normalt en månadsinkomst på 24 000 kronor eller mer. Hantverkaren, eller företaget som säljer tjänsterna, ansvarar för att de fakturerade tjänsterna är husarbete som ger rätt till skattereduktion.  I annat fall kan företaget bli återbetalningsskyldigt till Skatteverket. Företaget måste också kontrollera att den som köper tjänsten har fyllt 18 år.

Fakta och regler:

ROT-avdrag

· Skattereduktionen gäller inte nybygge av hus. Om du däremot redan har byggt ett hus och sedan kommer på att du vill bygga till ett garage, omfattas kostnaden för garaget av reduktionen.

· Gäller inte service av maskiner.

· Gäller inte rena installationer, till exempel av spis. Men om installationen kombineras med till exempel dragning av helt nya rör får du göra skattereduktion.

· Gäller inte arbete på mark och markanläggningar, t ex asfaltering och plattläggning.

· Gäller inte tillverkning av måttbeställda inventarier, t ex köksluckor eller dörrar. Arbetet måste utföras hemma hos dig.